Szkoła w mieście

Aktualna propozycja zajęć organizowanych w ramach programu „Szkoła w mieście” przez Fundację OnWater.pl.

Zainteresowanych współnymi zajęciami nad rzeką prosimy o kontakt: Anna Orfin, tel. 535355733 e-mail. anna.orfin@onwater.pl

 

1. SPRZĄTANIE RZEK

Działanie w terenie polegające na połączeniu edukacji (szkolenie na temat zanieczyszczenia rzek i konsekwencji z tym związanych) z aktywnością polegająca na sprzątaniu nabrzeży rzek Wrocławia, m.in. Odry, Oławy, Ślęży, Widawy. Oczyszczanie odbywać się będzie zarówno z lądu jak i z wody: łodzi i kajaków – jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą. Preferowany przedział wiekowy dzieci od 7 lat.

2. FAUNA i FLORA RZEKI W CERAMICE

Zajęcia na temat roślin i zwierząt rzecznych. Zajęcia dotyczące roślin i zwierząt rzecznych połączonymi z warsztatami ceramiki i samodzielnym wykonaniem własnych prac z gliny. Po wstępie merytorycznym o faunie i florze rzek Polski, a szczególnie okolic Wrocławia, dzieci będą mogły wykonać samodzielnie prace w glinie i wypalić go w piecu. Zajęcia odbywają się w Pracowni ceramicznej.

3. SPACER SZKLAKIEM ODRY

Trasa spaceru „Wrocław nad Odrą” przebiega wzdłuż rzeki Odry i jej dopływu Oławy, w granicach Mostu Grunwaldzkiego po Wyspę Szczytnicką i przybliża podstawowe zagadnienia związane z Wrocławskim Węzłem Wodnym. W czasie spotkania uczestnicy dokonują charakterystyki dorzecza Odry na obszarze miasta oraz poznają podstawowe budowle hydrotechniczne. Na trasie odwiedzamy miejsca tematycznie związane z oddziaływaniem rzeki, w tym bulwary, punkty ważne dla rozwoju kulturowego i naukowego Wrocławia, atrakcje turystyczne zlokalizowane wzdłuż koryta rzeki, mosty, śluzę, stopień wodny, jaz, wyspę. Planowany jest również przejazd Polinką – jedyną w Polsce nadwodną koleją linową.

4. WROCŁAW NA WYSPACH

Spacer szlakiem Wrocławskich Wysp będzie obejmował Wyspę Piasek, Młyńską, Słodową, Bielarską i Tamkę, Wyspę Daliową oraz obszar Ostrowa Tumskiego. W czasie spaceru określamy rolę zespołu Wysp w rozwoju miasta i początkach tworzenia się struktury miejskiej Wrocławia. Uczestnicy wycieczki odkrywają ciekawostki architektoniczne i interesujące miejsca, poznają zabytkową zabudowę zespołu Wrocławia. Na trasie przyjrzymy się także obiektom hydrotechnicznym, takim jak śluza, stopień wodny, jaz; scharakteryzujemy różnorodność przebiegu i rozczłonkowanie koryta Odry na obszarze miasta oraz poznamy liczne kładki i mosty, które spinają wyspiarską przestrzeń Wrocławia. Wjazd na wieżę Katedry i wskazywanie z tarasu widokowego znanych oraz dominujących obiektów w krajobrazie miasta zakończy nasze spotkanie na Wyspach.

5. AKADEMIA WĘZŁÓW ORAZ ZWIEDZANIE DOMU NA WODZIE

Zajęcia polegające na poznaniu i nauce podstawowych węzłów żeglarskich z informacjami o praktycznych zastosowaniach węzłów. Każdy z uczestników będzie mógł wykonać i zabrać do domu breloczek na klucze lub węzeł zrobiony przez siebie. Zajęcia zaczynają się w Domu na Wodzie, gdzie uczestnicy wysłuchają krótkiej historii powstania DNW oraz zasad jego funkcjonowania.

6. WSPARCIE MŁODZIEŻY W ZAKRESIE ROZWOJU OSOBISTEGO I SPOŁECZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PRZEMOCY

W ramach tych zajęć realizujemy 2 godzinne warsztaty o następującej tematyce:
a. Mediacje rówieśnicze, komunikacja werbalna i niewerbalna, zagadnienie komunikacji bez przemocy
bariery komunikacyjne.
b. Samorozwój, budowanie ścieżek kariery, cechy osoby przedsiębiorczej, testy predyspozycji zawodowych.
c. Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zachowań asertywnych
d. Role społeczne, odpowiedzialność społeczna, w tym podejmowanie decyzji, kształtowanie umiejętności społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

Kontakt w sprawie Szkoły w Mieście

Anna Orfin, tel. 535355733 e-mail. anna.orfin@onwater.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *