Spływ Wrocław – Berlin

Wiosła do góry. Wyprawa kajakowa zaplanowana! Pierwszy międzynarodowy w historii eko-spływ Wrocław-Berlin organizowany jest wspólnie przez ekologa i podróżnik Dominika Dobrowolskiego oraz Fundację Onwater i Kajaking.tv . Koordynatorami spływu są: ekolog i podróżnik Dominik Dobrowolski z Wrocławia oraz kajakarz i filmowiec – Bogumił Jarema Jarecki z Berlina. Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona! Liczy się kolejność zapisów oraz uiszczenie opłaty organizacyjnej! Szczegóły i regulamin poniżej!

Tu jest regulamin, trasa, zasady uczestnictwa, cel i misja spływu. Proszę przeczytajcie uważnie.
Aby potwierdzić udział w spływie należy opłacić składkę organizacyjną i potwierdzić rezerwację miejsc u koordynatora spływu: Dominika Dobrowolskiego, email: dominik@cycling-recycling.eu , tel: +48 697092978 .

MISJA I CEL SPŁYWU
1. Spływ Wrocław Berlin 2020 jest międzynarodowym spływem rzekami Odrą i Szprewą na trasie z Wrocławia do Berlina, w dniach 6–16 08 2020 roku. Misją spływu jest ochrona rzek i mórz przed odpadami. Celem spływu jest popularyzacja różnorodności przyrodniczej i kultury szlaku Odry i Szprewy, a także promocja ekologicznej turystyki kajakarskiej.

WARUNKI LOGISTYCZNE SPŁYWU
1. Podczas spływu będą zapewnione:
– miejsca na namioty i biwaki
– wraz z (jeżeli będzie to możliwe) możliwością skorzystania z toalet i pryszniców;
– oraz transport uczestniczek i uczestników, i kajaków po zakończeniu spływu z Berlina do Wrocławia.
2. Spływ odbędzie się w standardzie „Zero Waste”, czyli każda uczestniczka i każdy uczestnik zobowiązują się do ograniczenia ilości odpadów, jakie wytworzą podczas spływu, oraz posprzątania każdego biwaku, na którym się zatrzymają.
3. Każda uczestniczka i każdy uczestnik muszą być samodzielni i samowystarczalni.
4. Każda uczestniczka i każdy uczestnik płyną z całym swoim wyposażeniem w kajakach.
5. Trasa spływu jest określona, ale może ulec zmianie ze względu na sytuacje nadzwyczajne, np. warunki atmosferyczne, choroby, awarie oraz inne wydarzenia losowe.
6. Podczas spływu nie towarzyszy przewodnik ani pilot.
7. Ogólny harmonogram i trasa spływu: 6 08 2020 Wrocław Ranczo nad Odrą (start) – 16 08 2020 Berlin Köpenick (finał spływu)

WARUNKI PRAWNE I PORZĄDKOWE SPŁYWU
1. Spływ nie jest imprezą masową. Spływ jest społeczną akcją, w której każda uczestniczka i uczestnik biorą udział dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt.
2. Uczestnictwo osób w wieku poniżej 18 lat jest możliwe tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Każda uczestniczka i każdy uczestnik spływu zobowiązują się płynąć w kamizelce asekuracyjnej oraz posiadać w kajaku apteczkę pierwszej pomocy i sprzęt do naprawy kajaka.
4. Przybycie na każdy biwak musi nastąpić najpóźniej do godz. 21.00. Jeżeli ktoś zechce wyjątkowo pominąć którykolwiek z wyznaczonych biwaków, musi wcześniej poinformować o tym Koordynatorów spływu.
5. Każda uczestniczka i każdy uczestnik, którzy nie stawią się na mecie dziennego odcinka, np. z powodu pogody lub stanu zdrowia, są zobowiązani do poinformowania (np. przez telefon komórkowy) Koordynatorów spływu o swojej nieobecności, najpóźniej do godz. 20.00 tego samego dnia. W przypadku nieuzasadnionego braku takiego powiadomienia i gdy nieobecność spowoduje uruchomienie akcji poszukiwawczej, uczestniczka lub uczestnik spływu poniosą wszystkie koszty takiej akcji.
6. Koordynatorzy spływu nie odpowiadają za uszczerbki na zdrowiu uczestniczek i uczestników spływu, i uszkodzenia ich sprzętu oraz za wynikające z tego konsekwencje.
7. Koordynatorzy spływu mają prawo do wykluczenia uczestniczek i uczestników ze spływu w przypadku naruszenia warunków niniejszego regulaminu.
8. Uczestnicy zobowiązani są podporządkować się zarządzeniom Koordynatorów spływu, którymi są:
Dominik Dobrowolski (Wrocław): tel. +48 697092978 , dominik@cycling-recycling.eu
Bogumił Jarema Jarecki (Berlin): tel. +49 17668382820 , 37procent@gmail.com

WARUNKI FINANSOWE SPŁYWU
1. Każda uczestniczka i każdy uczestnik musi wpłacić do 31 07 2020 opłatę organizacyjną w wysokości 500 zł (lub 120 Euro) na konto Fundacji OnWater nr 84 1090 2503 0000 0001 4414 2581 (z dopiskiem: Spływ Wrocław Berlin). Opłaty organizacyjne pokryją koszt organizacji spływu: biwaków, transportu uczestników spływu i kajaków po zakończeniu spływu z Berlina do Wrocławia oraz produkcję pamiątkowych koszulek dla uczestników spływu. Opłaty organizacyjne zostaną zwrócone wpłacającym w przypadku odwołania spływu lub rezygnacji (do 20 07 2020!) z udziału w spływie.

WYDARZENIE NA FACEBOOK
https://www.facebook.com/events/755699041636668

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *