Odra Centrum - ośrodek edukacyjno-kulturalny Fundacji OnWater.pl

Odra Centrum – ośrodek edukacyjno-kulturalny zbudowany przez Fundację OnWater.pl, w którym realizowane są projekty edukacyjne dotyczące szerzenia wiedzy na temat Odry, historii, ekologii, ochrony środowiska naturalnego rzek i akwenów. W Odra Centrum podejmowane są również projekty kulturalne i społeczne, mające na celu budowanie tożsamość odrzańskiej.

W ramach Odra Centrum działają projekty:

Centrum edukacyjne – zdobywanie wiedzy o rzece, jej historii, budownictwie wodnym, hydrologii, ekologii, florze i faunie. Warsztaty edukacyjne w Odra Centrum >>

iOdra – punkt informacji turystycznej na temat Odry

Odrateka – czyli biblioteka, w której są zebrane wszelkie materiały na temat Odry

Eko wypożyczalnia kajaków i przystań dla łodzi (druga godzina gratis jeśli posprzątasz rzekę)

Działania kulturalne i oświatowe 

Urokliwa kawiarenka odrzańska – miejsce spotkań na wodzie i poznania historii żeglugi

 

Twórcą Odra Centrum jest fundacja OnWater.pl

Od 2013 r. realizująca projekty edukacyjne i kulturalne promujące wiedzę na temat Odry, tj. sprzątanie rzek, spływy edukacyjne, warsztaty ekologiczne, które gromadzą kilkaset uczestników w każdej edycji. Dotychczasowe  doświadczenia wskazują, że skuteczna edukacja wymaga zastosowania  bardziej angażujących i nowoczesnych działań. Stąd idea przygotowania i  wdrożenia profesjonalnego programu edukacyjnego, który realizowany jest w ramach Odra Centrum.

 

Idea Odra Centrum

Ideą Odra Centrum jest aktywizacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju, przybliżenie dzieciom, młodzieży i dorosłym nowoczesnych technologii  mających wpływ na ochronę atmosfery i klimatu, racjonalną gospodarkę  zasobami, szczególnie wody. Dotyczy to wykorzystania energii  elektrycznej pochodzącej z OZE (hydroelektrownie) do transportu lądowego  i wodnego (elektromobilność na lądzie i na wodzie – pojazdy elektryczne  i stacja ładowania).

Ponadto budynek Odra Centrum wyposażony jest w najnowsze urządzenia ograniczające zużycie energii elektrycznej, pozyskiwanej z tradycyjnych źródeł, np. wykorzystujące energię słoneczną  (fotowoltaika), energię cieplną rzeki (wodne pompy ciepła), efektywne ogrzewanie z wykorzystaniem promienników wodnych.

Umożliwia to kształcenie oraz wymianę najnowszej wiedzy w zakresie objętym programem edukacyjnym. Uczestnicy szkoleń i zajęć edukacyjnych mogą naocznie przekonać się o skuteczności prezentowanych technologii i  zapoznać się z zasadami działania poszczególnych urządzeń. Temu celowi  służyć będą modele urządzeń i przeprowadzane w ramach zajęć  doświadczenia.

 

Zastosowanie technologii

Dzięki zastosowaniu technologii internetowych możliwe jest korzystanie z zasobów Odra Centrum również przebywając w innych częściach kraju czy świata (wirtualny spacer, gry edukacyjne). Wsparcie merytoryczne firm dostarczających technologie  wykorzystane w Odra Centrum pozwala na organizację konferencji, szkoleń, seminariów itp., a tym samym profesjonalizację animatorów edukacji  ekologicznej biorących udział w zajęciach organizowanych w Odra Centrum. Powstała infrastruktura stanowi znakomitą bazę dla wielu tzw. miękkich projektów edukacji ekologicznej prowadzonych przez placówki oświatowe, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, realizując w ten sposób postulat wsparcia systemu edukacji w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Według  naszych informacji na terenie Polski nie istnieje placówka o podobnym charakterze, łącząca w swoim programie teoretyczne i praktyczne aspekty  funkcjonowania nowoczesnych technologii zrównoważonego rozwoju.

Odra  Centrum współpracuje z szeroką grupą specjalistów z różnych branż oraz niezliczoną grupą wolontariuszy. W ciągu ostatnich lat Fundacja wraz z zespołem Odra Centrum zrealizowała wiele projektów, w których udział wzięło ponad kilkadziesiąt tysięcy osób.

WARSZTATY EDUKACYJNE ZOBACZ WARSZTATY EDUKACYJNE