Odra Centrum – miejsce spotkań na wodzie

Odra Centrum to jedyny tego typu ośrodek edukacyjno-kulturalny w Europie. Dostępny dla wszystkich modelowy, niskoemisyjny obiekt pływający o powierzchni 800 m kw. Przyszłościowa budowla, zoptymalizowana energetycznie zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej.

Zacumowana na Odrze znajduje się w sercu wrocławskiej starówki, w pobliżu zabytkowego mostu Grunwaldzkiego. Z takiej prestiżowej lokalizacji korzystają też nasi Partnerzy, którzy mogą wyeksponować swoją markę w historycznym i turystycznym centrum Wrocławia. Ośrodek edukacyjno-kulturalny Odra Centrum zajmuje się tematyką ekologii i ochrony środowiska naturalnego rzek i akwenów oraz podejmuje działania kulturalno-społeczne pod nazwą „Budujemy Tożsamość Odrzan”. W ramach Odra Centrum działają projekty prowadzone we współpracy z Gminą Wrocław, ale nie tylko:

  • Szkoła  na Wodzie, gdzie dzieci zdobywają wiedzę o rzece, jej historii, budownictwie wodnym, hydrologii, ekologii, florze i faunie
  • iOdra – punkt informacji turystycznej na temat Odry
  • ODRATEKA – czyli biblioteka, w której są zebrane wszelkie materiały na temat Odry, a także punkt gastronomiczny Odra Cafe

Twórcą Odra Centrum jest fundacja OnWater.pl

Od 2013 r. realizująca projekty edukacyjne i kulturalne promujące wiedzę na temat Odry, tj. sprzątanie rzek, spływy edukacyjne, warsztaty ekologiczne, które gromadzą kilkaset uczestników w każdej edycji. Dotychczasowe  doświadczenia wskazują, że skuteczna edukacja wymaga zastosowania  bardziej angażujących i nowoczesnych działań. Stąd idea przygotowania i  wdrożenia profesjonalnego programu edukacyjnego, który realizowany jest w ramach Odra Centrum.

Idea Odra Centrum

Ideą  Odra Centrum jest aktywizacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju, przybliżenie dzieciom, młodzieży i dorosłym nowoczesnych technologii  mających wpływ na ochronę atmosfery i klimatu, racjonalną gospodarkę  zasobami, szczególnie wody. Dotyczy to wykorzystania energii  elektrycznej pochodzącej z OZE (hydroelektrownie) do transportu lądowego  i wodnego (elektromobilność na lądzie i na wodzie – pojazdy elektryczne  i stacja ładowania).

Ponadto budynek Odra Centrum wyposażony jest w najnowsze urządzenia ograniczające zużycie energii elektrycznej, pozyskiwanej z tradycyjnych źródeł, np. wykorzystujące energię słoneczną  (fotowoltaika), energię cieplną rzeki (wodne pompy ciepła), efektywne ogrzewanie z wykorzystaniem promienników wodnych.

Umożliwia to kształcenie oraz wymianę najnowszej wiedzy w zakresie objętym programem edukacyjnym. Uczestnicy szkoleń i zajęć edukacyjnych mogą naocznie przekonać się o skuteczności prezentowanych technologii i  zapoznać się z zasadami działania poszczególnych urządzeń. Temu celowi  służyć będą modele urządzeń i przeprowadzane w ramach zajęć  doświadczenia.

Zastosowanie technologii

Dzięki zastosowaniu technologii internetowych możliwe jest korzystanie z zasobów Odra Centrum również przebywając w innych częściach kraju czy świata (wirtualny spacer, gry edukacyjne). Wsparcie merytoryczne firm dostarczających technologie  wykorzystane w Odra Centrum pozwala na organizację konferencji, szkoleń, seminariów itp., a tym samym profesjonalizację animatorów edukacji  ekologicznej biorących udział w zajęciach organizowanych w Odra Centrum. Powstała infrastruktura stanowi znakomitą bazę dla wielu tzw. miękkich projektów edukacji ekologicznej prowadzonych przez placówki oświatowe, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, realizując w ten sposób postulat wsparcia systemu edukacji w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Według  naszych informacji na terenie Polski nie istnieje placówka o podobnym charakterze, łącząca w swoim programie teoretyczne i praktyczne aspekty  funkcjonowania nowoczesnych technologii zrównoważonego rozwoju.

Odra  Centrum współpracuje z szeroką grupą specjalistów z różnych branż oraz niezliczoną grupą wolontariuszy. W ciągu ostatnich lat Fundacja wraz z zespołem Odra Centrum zrealizowała wiele projektów, w których udział wzięło ponad 10 tysięcy osób.