POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja OnWater.pl, Wybrzeże Juliusza Słowackiego 5B, 50-406 Wrocław, KRS: 0000477343, REGON: 022261290, NIP: 8943048651

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi, w tym realizacji swoich praw proso kontakt pod adresem e-mail: biuro@onwater.pl

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (potocznie nazywany „RODO”).
Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi „Newsletter Odra Centrum” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Zakres gromadzonych danych osobowych
Minimalny zakres danych: e-mail niezbędny do realizacji usługi „Newsletter Odra Centrum”

Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Posiada Pani/Pan prawo do:
· wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
· dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 15, 16, 17, 18 RODO),
· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO),
· wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych,

Okres przechowywania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na korzystanie z usługi „Newsletter Odra Centrum”.

Pozostałe informacje
Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia, Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.