Po przeprowadzonych warsztatach dzieci powinny:
• rozumieć pojęcie nałóg i trudności związane z wyzwoleniem się z niego;
• Poznaje pojęcie nawyk
• Uświadamia sobie jak działają nawyki
• Poznaje proces zmiany nawyków
• zdawać sobie sprawę z różnorodności nałogów w tym uzależnień behawioralnych
• potrafić wymienić najczęstsze z nich oraz przyczyny i skutki jakie powodują
• umieć odmówić, gdy ktoś proponuje im papierosa, alkohol lub narkotyki – znać pojęcie asertywności;
• potrafić dokonać wyboru z korzyścią dla swojego zdrowia, wiedzieć, jakie są zasady zdrowego stylu życia
• Warsztaty prowadzone w formie pogadanki i dyskusji , uczestnicy przedstawiają przyczyny popadania w nałogi, zastanawiają się co z tego wynika, omawiają skutki , wyciągają wnioski.

Czas trwania: 1 godzina

Cena: 30zł za osobę

Rezerwacja: tel. 512 40 60 60 

e-mail: zapisy@onwater.pl